Các GM và DGM miền Trung rạng rỡ trong ngày kết thúc Khóa đào tạo Phát triển Năng lực Lãnh đạo giai đoạn 1

  14-11-2019

Trong 02 ngày 12 và 13/11/2019 tại khách Sạn Mường Thanh Grand Quảng Trị, Lớp 1 Khóa đào tạo Phát triển Năng lực Lãnh đạo giai đoạn 1 đã thành công tốt đẹp. Thành phần tham dự Lớp đầu tiên của Khóa đào tạo này bao gồm 27 học viên là các GM và DGM thuộc các khách sạn miền Trung của Tập đoàn. Khóa học được đánh giá thành công trên nhiều phương diện từ Công tác tổ chức, Phương pháp giảng dạy.

Một số hình ảnh tại Khóa đào tạo:

Quốc Anh

Bài viết liên quan

Think out of box – Khóa học Phát triển Năng lực Lãnh đạo dành cho các GM và DGM