Tết Trung Thu trong mắt con 3-6 tuổi

  26-08-2019

Previous photoNext photo
Contest is finished!
Title: Ước mong cùng ba múa lân đêm Trung thu
Author: Trương Phiến
Votes: 22

Views: ?
Mô tả ảnh: Tác giả: Cao Hải Đăng – 4 tuổi
Phụ huynh: Lê Thị Huyền - Nhân viên Nhân sự Khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nẵng
“Trung thu lại tới con rất thích múa lân mà ba năm nào cũng trực, ba cháu là bộ đội hải quân, cháu chỉ ước ngày trung thu được mua lân cùng với ba và mẹ đánh trống cho 2 ba con múa. Con nghĩ đây cũng là ước mơ của rất nhiều bạn.”