Tết Trung Thu trong mắt con 3-6 tuổi

  26-08-2019

Next photo
Contest is finished!
Title: Trung thu của con
Author: Trương Phiến
Votes: 4

Views: ?
Mô tả ảnh: Tác giả: Nguyễn Quỳnh Chi
Phụ huynh: Nguyễn Thế Anh - CBNV Khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nẵng
“Trung thu của con là được ba chở đi xem múa lân quanh quanh luôn, được nhận quà với được mặc đồ đẹp”