Tết Trung Thu trong mắt con 6-9 tuổi

  26-08-2019

Previous photoNext photo
Contest is finished!
Title: Đêm trung thu của bé
Author: Trương Phiến
Votes: 22

Views: ?
Mô tả ảnh: Tác giả : Phạm Bảo Ngọc (6 tuổi)
Phụ huynh: Vũ Thanh Thùy – Kế toán ngân hàng Văn phòng điều hành.
“ Trong mắt con, Trung thu là được bố mẹ cho lên Hàng Mã, được mua đèn lồng, mua đồ chơi”