Ban Giám đốc các khách sạn thành viên chuẩn bị tham dự cuộc thi “Tìm hiểu Khung năng lực Ban Giám đốc”

  17-06-2021

Nhằm củng cố, trang bị chuyên sâu các kiến thức và kỹ năng cho Ban Giám đốc các đơn vị thành viên, dự kiến trong tháng 7/2021, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Khung năng lực Ban Giám đốc” theo hình thức trực tuyến.

Đối tượng dự thi sẽ là 100% thành viên Ban Giám đốc tại các khách sạn trực thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Các thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến qua Website đào tạo của Tập đoàn https://daotao.muongthanh.vn.

Và để khởi động cho chương trình này, từ ngày 09/06/2021 –  30/06/2021, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức ôn tập với ngân hàng 108 câu hỏi.

Ngay từ bây giờ các thí sinh có thể truy cập hệ thống Đào tạo trực tuyến của Tập đoàn và đăng nhập vào tài khoản cá nhân (đã được cấp) hiện tại các thí sinh có thể tiến hành ôn tập và làm bài thi thử.

Cuộc thi “Tìm hiểu Khung năng lực Ban Giám đốc” dự kiến được tổ chức trong tháng 7/2021.

Trước đó, trong năm 2020, với mong muốn hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực cấp cao, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã ban hành “Khung năng lực dành cho Ban Giám đốc các khách sạn Mường Thanh”.

Là một hệ thống mô tả chi tiết về hệ các năng lực trọng tâm, hệ thống các kỹ năng và kiến thức căn bản cần có để trở thành một nhà Lãnh đạo thành công, Khung năng lực được phân loại theo 5 nhóm năng lực chính: Năng lực chung, Năng lực Quản trị kinh doanh và truyền thông, Năng lực quản trị tài chính, Năng lực quản trị nguồn nhân lực, Năng lực lãnh đạo và điều hành. Năm nhóm năng lực này bao gồm 36 năng lực cơ bản, được định nghĩa, mô tả chi tiết trong Phụ lục 01 ban hành kèm Quyết định số 130/2020/QĐ-VPĐH-ĐT ngày 20/08/2020.

Có thể nói đây là bộ khung cốt lõi để Ban Giám đốc các khách sạn tham chiếu, hoàn thiện, hỗ trợ tăng cường năng lực phục vụ cho công tác vận hành Khách sạn.

Võ Mai Trang – Ban Đào tạo & Kiểm soát chất lượng

Bài viết liên quan

No related posts