Ấn tượng sáng kiến “Máy rót rượu bán tự động” của Cán bộ Nhân viên Khách sạn Mường Thanh Grand Lào Cai

Mới đây, Hội đồng Thẩm định về Sáng kiến Mường Thanh đã có buổi đánh...