Tập đoàn Mường Thanh tham gia Ngày Hội việc làm năm 2023 tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Sáng ngày 25/04/2023, Tập đoàn Mường Thanh cùng nhiều doanh nghiệp đại diện ngành Du...

Khối Khách sạn Mường Thanh vùng Quảng Ninh tổ chức ngày hội việc làm hợp tác cùng Trường Đại học Hạ Long

Sáng ngày 31/03/2023, 6 Khách sạn Mường Thanh vùng Quảng Ninh đã hợp tác cùng...

Tập đoàn Mường Thanh tham dự Ngày hội việc làm tại Đại học Thủ Đô

Ngày 30/03/2023, Tập đoàn Mường Thanh đã tham gia với tư cách gian hàng đại...