Thành lập phòng Đào tạo & Kiểm soát chất lượng VPĐH tập đoàn

Theo quyết định được TGĐ Lê Thị Hoàng Yến ký, phòng Đào tạo & Kiểm soát chất lượng VPDH tập đoàn đã được thành lập, cùng quyết định bổ nhiệm anh Nguyễn Thế Cường – nguyên Giám đốc Đào tạo vào vị trí Giám đốc Đào tạo và Kiểm soát chất lượng từ đầu năm 2018.

Chức năng và nhiệm vụ chính phòng Đào tạo & Kiểm soát chất lượng là đào tạo và kiểm soát chất lượng tại toàn bộ hệ thống các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh. Trong cơ cấu chức năng và nhiệm vụ của phòng, Kiểm soát chất lượng là công việc mới. Theo đó, chức năng này tập trung vào tư vấn, giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên dưới sự chỉ đạo của Ban TGĐ tập đoàn để đảm bảo chất lượng dịch vụ, sản phẩm… cung cấp cho khách hàng. Anh Vũ Minh Tuấn được bổ nhiệm vào vị trí Quyền Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng.

23905556_2018483494834092_1221553373768049385_n

Anh Vũ Minh Tuấn giảng dạy tại một lớp đào tạo thuộc tập đoàn.

Anh Tuấn cho biết, trong thời gian đầu (tháng 4 – 5/2018), bộ phận Kiểm soát chất lượng sẽ tiến hành rà soát đánh giá về chất lượng Vệ sinh; An ninh – An toàn; Set-up; Đồng phục, tác phong, diện mạo tại các đơn vị thành viên. “Chúng tôi khuyến khích tinh thần tự giác của đơn vị trong việc rà soát, chỉnh đốn lại các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ của đơn vị. Sau giai đoạn ban đầu, bộ phận Kiểm soát chất lượng sẽ siết chặt hơn về mặt quy định để có chế tài xử lý đối với các đơn vị vi phạm”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài các thành viên thuộc bộ phận Kiểm soát chất lượng tại VPĐH, việc kiểm tra, giám sát tại đơn vị còn được thực hiện bởi đội Kiểm soát chất lượng khu vực bao gồm: các quản lý chuyên môn vùng, nhân sự do phòng Đào tạo & Kiểm soát chất lượng VPĐH đề xuất và được phê duyệt.

23905335_2018481048167670_1003072939919480572_n

(Từ phải qua trái) anh Vũ Minh Tuấn – Quyền Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng, anh Nguyễn Thế Cường – Giám đốc Đào tạo & Kiểm soát chất lượng, chị Võ Mai Trang – Giám sát Điều phối. 

Việc thành lập phòng Đào tạo & Kiểm soát chất lượng nằm trong định hướng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tại các đơn vị thành viên, qua đó hướng đến mục tiêu vào năm 2020, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh được công nhận là tập đoàn khách sạn đại diện cho ngành lưu trú của Việt Nam. Trước đó, lần lượt tại GM Meeting 2017 và GM Meeting 2018, Ban TGĐ đã đưa ra 2 chủ đề thảo luận phục vụ cho mục tiêu này với “Chất lượng – Sự sống còn của Mường Thanh (GM Meeting 2017) và “Quản lý xuất sắc – Đội ngũ tinh hoa” (GM Meeting 2018).

Minh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin cùng chuyên mục