Tổng kết công tác đào tạo 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch cuối năm 2021

Nhằm tổng kết công tác Đào tạo 9 tháng đầu năm và định hướng, triển khai kế hoạch đào tạo cuối năm 2021, Ban Đào tạo & KSCL– Văn phòng Tập đoàn đã tổ chức buổi họp trực tuyến cùng nhân sự đơn vị vào chiều Thứ năm ngày 28/10/2021.

Buổi họp có sự tham gia của Ban Đào tạo & KSCL, Ban Nhân sự – Văn phòng Tập đoàn cùng toàn thể cán bộ phụ trách nhân sự các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Mở đầu cuộc họp, Ban Đào tạo & KSCL đã tổng kết chung về tình hình triển khai công tác đào tạo trong 9 tháng đầu năm 2021. Có thể nói rằng, với những ảnh hưởng của dịch Covid 19 các đơn vị rất khó khăn trong việc triển khai công tác đào tạo. Chỉ có 3 đơn vị có số giờ đào tạo trung bình/ nhân viên lớn hơn 20 giờ chiếm 5% toàn Tập đoàn. Số đơn vị có số giờ đào tạo trung bình/ nhân viên từ 10-20 giờ là 13 đơn vị chiếm 22%. Các đơn vị còn lại có số giờ đào tạo từ 0-10 giờ chiếm 73%. Như vậy so với kế hoạch cũng như số giờ đào tạo cùng kỳ các năm trước, số giờ đào tạo trung bình/ nhân viên năm nay giảm rõ rệt.

Chính vì vậy, để củng cố lại kiến thức về lý thuyết cũng như kinh nghiệm thực hành cho toàn thể CBNV chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn bình thường mới, Ban Đào tạo & KSCL đã có Kế hoạch triển khai công tác đào tạo sau giai đoạn giãn cách cho các đơn vị. Bản kế hoạch đã nhận được sự nhất trí cao của Ban lãnh đạo Tập đoàn và được ban hành thành văn bản để áp dụng trên quy mô toàn Tập đoàn.

Kế hoạch bao gồm 3 phần chính: Hoạt động chung tại đơn vị; Đào tạo chuyên môn và Công tác quản lý đào tạo. Các hoạt động sẽ được yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích triển khai tùy theo mức độ và tình hình kinh doanh tại đơn vị.

Trong hoạt động chung, Ban Đào tạo định hướng các đơn vị triển khai các Cuộc trò chuyện giữa BGĐ và CBNV; Trò chuyện giữa TBP – CBNV và Phát động một số Chiến dịch. Các công tác trong hoạt động chung nhằm khích lệ tinh thần, lắng nghe ý kiến trao đổi của CBNV để nắm rõ tình hình, có các phương án điều chỉnh đúng lúc, kịp thời tùy theo thực trạng của từng đơn vị.

Tiếp theo, đó là công tác đào tạo chuyên môn như: Cập nhật tiêu chuẩn (SOPs) mới; Đánh giá mức độ thành thục tay nghề nhân viên để bồi dưỡng nhân viên nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ; Trao đổi chuyên môn nội bộ.

Để thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, Ban đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị triển khai Công tác quản lý đào tạo như: Cập nhật quy trình tiêu chuẩn; Lập kế hoạch đào tạo chuyên môn và Giám sát, đánh giá nhân viên sau quá trình đào tạo.

Trong buổi họp, Ban Đào tạo & KSCL đã lắng nghe những ý kiến đóng góp của đơn vị, giải đáp thắc mắc. Từ đó, các đơn vị đều hiểu rõ kế hoạch và đồng thuận triển khai theo Kế hoạch đã đề ra.

Võ Mai Trang – Ban Đào tạo & KSCL VPĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin cùng chuyên mục