Mường Thanh Luxury Nha Trang dẫn đầu Tập đoàn về số Ngôi sao Mường Thanh quý III/2019

Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang dẫn đầu toàn Tập đoàn về số lượng Ngôi sao Mường Thanh quý 3 năm nay với 29 đề xuất.

Trong số 29 đề xuất Ngôi sao Mường Thanh của khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang thì 7 đề xuất đã được duyệt và 22 đề xuất đang chờ Tổng Giám đốc phê duyệt.

Cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu về số lượng Ngôi sao Mường Thanh đã được duyệt với khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang là khách sạn Mường Thanh Holiday Hội An.

Đứng thứ 3 là khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng với 5 Ngôi sao Mường Thanh được phê duyệt và 16 Ngôi sao Mường Thanh chờ phê duyệt.

Theo Ban tổ chức cuộc thi Ngôi sao Mường Thanh thì trong quý 3 năm nay có 39 Ngôi sao Mường Thanh đã được phê duyệt và 60 Ngôi sao đang chờ phê duyệt.

Tiếp nối thành công của quý III, VPĐH tiếp tục triển khai chương trình “Ngôi sao Mường Thanh” quý IV/2019, với ba giải thưởng đặc biệt dành cho 3 “Ngôi sao Mường Thanh” nổi trội nhất. Chương trình dành cho tất cả CBNV thuộc Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh.

Quốc Anh

Tin cùng chuyên mục