100% CBNV Mường Thanh sẽ tham gia cuộc thi Tìm hiểu Văn hóa Tập đoàn và nội quy lao động 2020

Nhằm nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa Tập đoàn Mường Thanh cũng như tạo cơ hội cho cán bộ nhân viên tìm hiểu về Quy định, chế độ, chính sách của Tập đoàn, Ban Đào tạo & Kiểm soát chất lượng thông báo về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Văn hóa Tập đoàn và nội quy lao động 2020” cho các Khách sạn thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Thời gian tổ chức thi dự kiến từ ngày 21/04 đến 25/04/2020. Buổi sáng từ 9:00 đến 11:00 và buổi chiều từ 14:30 đến 16:30.

Thành viên Hội đồng coi thi mỗi địa điểm có 3 người bao gồm: Chủ tịch hội đồng: 01 thành viên của Ban Giám đốc Khách sạn. Thành viên hội đồng coi thi: 01 Trưởng/ Phó bộ phận Nhân sự (Hoặc Phụ trách Nhân sự Khách sạn) và 01 thành viên là nhân sự bộ phận Công nghệ thông tin (CNTT). Đặc biệt, 100% cán bộ nhân viên các khách sạn thuộc Tập đoàn Mường Thanh phải tham gia với tư cách thí sinh.

Thí sinh tham gia thi tập trung bằng hình thức thi trắc nghiệm online qua Website đào tạo của Tập đoàn theo địa chỉ đường link: https://daotao.muongthanh.vn/ (Ca thi theo Hướng dẫn của Ban Đào tạo & Kiểm soát chất lượng Tập đoàn).

Được biết các thí sinh sẽ tham gia thi qua điện thoại thông minh (Do thí sinh tự chuẩn bị) hoặc thi qua máy vi tính do đơn vị hỗ trợ trong trường hợp thí sinh không có điện thoại thông minh.

Các nội dung của cuộc thi sẽ có trong cuốn Sổ tay nhân viên (Tái bản lần thứ 2 – tháng 8 năm 2019) như: Thông tin trong các nội dung Đào tạo định hướng; Một số Quy định, Quy trình, Chính sách về công tác nhân sự của Tập đoàn; Quy trình Chính sách số 1002 PP/MT-NS ban hành ngày 22/06/2018 về việc Thuyên chuyển và Thăng tiến nội bộ; Quy trình và chính sách số 1001 PP/MT-NS ban hành ngày 01/01/2020 về việc Đặt phòng giá ưu đãi dành cho Cán bộ nhân viên thuộc Tập đoàn Mường Thanh; Quy trình & chính sách 1007 PP/MT-NS ban hành ngày 03/01/2019 về việc Bình chọn nhân viên xuất sắc năm dành cho các đơn vị trực thuộc tập đoàn Mường Thanh.

Quốc Anh

Tin cùng chuyên mục