Tập đoàn Mường Thanh tổ chức chương trình đào tạo Nhận thức về Du lịch bền vững

Du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch có tính đến đầy đủ các tác động kinh tế, xã hội và môi trường hiện tại và tương lai, vừa đáp ứng được nhu cầu của du khách và sự phát triển của ngành du lịch, vừa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái và các yêu cầu của cộng đồng địa phương. Nhận thức được điều đó, Ban lãnh đạo Tập đoàn Mường Thanh đã tổ chức các chương trình đào tạo và thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Với mục tiêu hướng tới phát triển du lịch bền vững tập trung vào 3 trụ cột: Kinh tế – Xã hội – Môi trường, Ban Đào tạo và Kiểm soát Chất lượng Văn phòng Tập đoàn Mường Thanh đã hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai đào tạo với những nội dung quan trọng: Tổng quan về Du lịch Bền vững, Lợi ích của thực hành Du lịch Bền vững, Các bước triển khai thực hành Du lịch Bền vững và những hành động cụ thể.

 

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các Giảng viên tại đơn vị, chương trình đào tạo “Nhận thức về Du lịch bền vững” đã được các Khách sạn tổ chức thành công, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể học viên tham gia.

Phát triển du lịch bền vững liên quan đến các khía cạnh môi trường, kinh tế và văn hóa xã hội của phát triển du lịch, đòi hỏi phải thiết lập sự cân bằng hợp lý giữa ba khía cạnh này để bảo đảm tính bền vững lâu dài.

Xin chúc mừng các đơn vị và xin cảm ơn các giảng viên đã phổ biến những kiến thức hữu ích, góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn Mường Thanh và nền Kinh tế Xã hội, giúp cho toàn thể CBNV hiểu rõ tầm quan trọng của Du lịch Bền vững với phương châm: “Phát triển bền vững là mục tiêu mà mục tiêu đó chỉ có thể đạt được bởi những con người cùng nhau thể hiện trách nhiệm của mình để đạt được nó”.

Hồng Ngọc

Tin cùng chuyên mục